Särkimo-Brudsund byaråd.

 

Föregångare till Särkimo-Brudsund byaråd var Särkimo Syförening (Martha förening), åtminstone när man ser till syftet att byborna gemensamt skulle arbeta för och hjälpas åt att göra anskaffningar till nytta för hela bygden. Föreningen var en mycket aktiv förening i trakten, vittnar protokollen och årsberättelserna om. De finns ännu väl bevarade från år 1947, då föreningen återupptog sin verksamhet. Syföreningen hade varit aktiv redan ännu tidigare och sedan från 1947 ända till 1964 varefter föreningens aktivitet småningom minskade av för att slutligen upphöra.

Syföreningen arbetade på så sätt att byns kvinnor ordnade symöten vintertid en dag varannan vecka då man tillverkade olika handarbeten, som sedan såldes på auktioner som ordnades vanligtvis sommartid. För pengarna köpte man in förnödenheter som behövdes till byn, såsom mangel, mediciner till medicinskåpet, kaffeservis, m.m. Medlemmarna var inte så många, men de arbetade flitigt och fick in pengar till många viktiga och nyttiga saker som byborna hade oersättlig användning av. Man ordnade också ibland medlemsutfärder bland annat till Närpes och Jakobstad.

Särkimo-Brudsund Byaråd bildades 3 maj 1991 och dess mål och syften är nog ganska lika syföreningens, om än anpassade för dagens moderna behov och syften. Byarådet registrerades som förening år 1994.

 

Särkimo-Brudsund Byaråd och verksamheten.

Särkimo och Brudsund är två byar i  maxmo skärgård. Ett gemensamt byaråd för de båda byarna bildades den 3 maj 1991 för att aktivera de ca 200 byborna och ta tillvara byns olika intressen. Det första projektet var att göra tre anslagstavlor som placerades på lämpliga platser ute i byarna. På ett tidigt stadium engagerade sig byarådet också i ett projekt om att ansvara för och återuppbygga fiskestugorna på Norra Hopören på Mickelsörarna.

Tack vare byarådet har byn fått en bättre och mer barnvänlig simstrand vid skolan med ny sand och förbättrad strandbotten, omklädningshytter och badbrygga.

 

 

Byarådet har arrangerat sommartorg varje år sedan 1993 vid Särkimohallen. Torget som ordnas varje lördag från juni till september, uppskattas mycket av speciellt alla sommargäster, men också bybor och tillfälliga turister besöker gärna torget

Dela den här sidan